Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Siltojen korjaustyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Siltojen korjaustyöt on aloitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä. Korjausohjelmaan kuuluu 11 siltaa. Työt suoritetaan pääosin toukokuun ja lokakuun välisenä aikana ja niistä aiheutuu tienkäyttäjille jonkin verran haittaa.


Iijoen silta


Kiutakönkään silta, mt 8693, Kuusamo
Silta ylittää Oulankajoen. Korjaustyöt käsittävät kansilaatan korjauksen, sillan kaiteiden ja pengerkaiteiden uusimisen sekä päällysteen korjaamisen. Kansirakenteen korjaustyö tehdään puoli kantta kerrallaan sillalla kulkevan ajoneuvoliikenteen takia. Korjaustyön aikana liikenteen käytössä on yksi 3 m levyinen kaista kerrallaan. Työt on aloitettu toukokuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.
Urakoitsijana toimii Destia Oy.


Taivalvaaran alikulkukäytävä, vt 20, Taivalkoski
Siltaa levennetään ja alikulkukäytävän kuivatusta parannetaan. Korjaustöiden aikana on liikenteen käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin. Työmaan kohdalla oleva linja-autopysäkki siirretään työn ajaksi Talonpojantielle. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.
 

Romppaisensalmen silta, yhdystie 8400, Taivalkoski
Sillan kansilankutus uusitaan ja sillan kantavia rakenteita vahvennetaan. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Silta on suljettuna yöaikaan viikoilla 29 – 30 (klo 16.00 – 8.00) kansilankutuksen uusimisen aikana. Urakoitsijana toimii Destia Oy.
 

Iijoen silta I, vt. 20, Taivalkoski
Sillan pintarakenteet ja reunapalkit uusitaan sekä sillan alusrakenteille tehdään korjaustoimenpiteitä. Korjaustyön aikana on yksi ajokaista liikenteellä käytössä. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.


Särkiluoman silta, vt 5, Kuusamo
Sillan peruskorjaus sisältää reunapalkkien ja kaiteiden uusimisen. Korjaustyön aikana on yksi ajokaista liikenteellä käytössä. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.
 

Sirkkapuron silta, mt 19007, Vaala
Sillan peruskorjaus sisältää reunapalkkien ja kaiteiden uusimisen. Korjaustyön aikana on yksi ajokaista liikenteellä käytössä. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.


Keihäskosken silta, mt. 18534, Siikalatva
Sillan peruskorjaus sisältää pintarakenteiden, reunapalkin ja kaiteiden uusimisen. Korjaustyön ajan on yksi ajokaista liikenteellä käytössä. Työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.
 

Vaalankurkun silta, mt 800, Vaala
Sillan korjaustyöt on aloitettu vuonna 2015. Viime vuonna tehtiin toinen ajokaista ja nyt tehdään toinen. Sillan korjaustyöt käsittävät pintarakenteiden ja reunapalkkien uusimisen sekä sillan alusrakenteiden korjaustoimenpiteitä. Siltatyömaa vaikuttaa päivittäiseen liikenteeseen. Käytössä on yksi ajokaista ja ajoneuvoliikennettä ohjataan liikennevaloin.  Kevyen liikenteen kulku järjestetään koko urakan ajan erotetulla kevyen liikenteen kaistalla. Työt on aloitettu maaliskuussa ja valmistuvat elokuussa 2016.
Urakoitsijana toimii Destia Oy.


Olhavanjoen silta, vt 4, Ii
Sillan peruskorjaus sisältää uuden kannen rakentamisen ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen sillalle ylävirran puolelle. Työmaan keston aikainen yleinen liikenne ohjataan kulkemaan kohteessa varasillan kautta. Työt alkavat toukokuun lopussa ja uusittu silta saadaan liikenteelle marraskuun loppuun mennessä. Viimeistelytyöt tehdään keväällä 2017. Silta on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2017.
Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.
 

Iijoen silta, vt 20, Pudasjärvi  
Sillan pintarakenteet ja reunapalkit uusitaan sekä sillan alusrakenteille tehdään korjaustoimenpiteitä. Sillankorjaustyöt on aloitettu viime vuonna Iijoen sillan alavirran puoleisen kaistan pintarakenteiden purkamisella. Korjaustyöt jatkuvat nyt toisen kaistan osalta. Sillan kohdalla on käytössä yksi ajokaista ja yksi kevyen liikenteen kaista. Liikenne ohjataan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus on sillan kohdalla 30 km/h. Korjaustyöt on aloitettu huhtikuussa ja ne valmistuvat heinäkuussa 2016. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Hankkeelle on perustettu facebook-sivut joiden kautta pääsee seuraamaan töiden etenemistä ("Iijoen sillan korjaus ja vt 20 liikennejärjestelyt").


Leuvanojan silta, mt 18562, Siikalatva
Sillan peruskorjaus sisältää sillan uusimisen. Siltatyömaa vaikuttaa päivittäiseen liikenteeseen. Liikenne ohjataan kiertotien kautta. Työt ovat käynnissä ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.Urakoitsijana toimii VRJ Pohjois-Suomi.

Ajantasaiset tiedot tietöistä
Tarkemmat päivittäiset tiedot sillankorjaustöistä saa puhelimitse
Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100, internetistä Liikenneviraston
liikennetiedotteet ja häiriöt sivulta www.liikennevirasto.fi.
 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Leo Oja, puh. 0295 038 272,
projektipäällikkö Pirkko Ylitalo, puh. 0295 038 290, (Vaalankurkun silta ja Leuvanojan silta),
projektipäällikkö Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217, (Olhavanjoen silta),
tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti, puh. 0295 038 288.


Regional information