Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Elektronisk blankett för muddring och slåtter

NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ort. Blanketten skickas vidare till områdets NTM-central och behandlingen av anmälan blir enklare och enhetligare. En svensk blankett tas i bruk under oktober.

 


Regional information