Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Raahen öljyonnettomuuden ympäristövaikutukset selvitetty (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ruukki Metals Oy:n tehdasalueella sijaitsevassa, Raahen Voima Oy:n Ruukki Metals Oy:n (nyk. SSAB Europe Oy) omistamalla voimalaitoksella sattui öljyvuoto 30.5.2014 ja osa vuotaneesta öljystä pääsi merialueelle ja edelleen lähialueen saarten rannoille.

Muutama tuhat litraa raskasta polttoöljyä kulkeutui merivirtojen mukana Kumpeleen, Vesimatalan, Selkämatalan ja Iso-Kraaselin saarten kivikkoisille rannoille. Öljyn tahrimia lintuja havaittiin tapahtumahetken jälkeisinä päivinä ainakin 42 yksilöä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asetti katselmuslautakunnan 13.6.2014 selvittämään öljyonnettomuuden luonto- ja ympäristövaikutuksia. Arvioinnissa hyödynnettiin alueella tehtyjä eri seurantoja ja selvityksiä (kalasto, pohjaeläimet, vedenalainen luonto). Lisäksi teetettiin linnustoselvitys sekä öljymäärityksiä vedestä ja pohjasedimentistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Katselmuslautakunnan käytössä ollut aineisto oli kattava luonto- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Linnustoselvitykset tehtiin kesällä 2015 ja viimeinen maastokatselmus syksyllä 2015.  Öljyonnettomuuden vaikutukset Raahen edustan merialueen vedenlaatuun, pohjasedimenttiin, pohjaeläimiin, kalastoon ja linnustoon jäivät vähäisiksi. Suurin haitta oli lintujen ja rantakivien öljyyntyminen. Syksyn maastokatselmuksessa ei havaittu enää öljyyntymiä rannoilla.   

Lukuisten vapaaehtoisten ja toiminnanharjoittajan suorittama tehokas rantojen puhdistustoiminta vaikutti ratkaisevasti tilanteen nopeaan normalisoitumiseen saarten rannoilla.

Lisätietoja:

Tarkastaja Sakari Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040-5525 751, [email protected]
Biologi Mirja Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040-5449377,  [email protected]


Regional information