Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

POMAKO-nätverket Nätverket för invandrings-och integrationsärenden i Österbotten och Mellersta Österbotten

 

Vad är POMAKO-nätverket?


NTM.-centralen i Österbotten har under de senaste åren granskat sina nätverk. Från fältet har det på sistone framkommit behov av ett om-fattande och gemensamt nätverk för invandrings- och integrationsärenden inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Österbotten. Nätverket skulle samlas regelbundet och skulle på det sättet garantera att informationen om de aktuella ärendena sprids. NTM-centralen i Österbotten inleder ett nytt POMAKO-nätverk som är öppet för sakkunniga inom integration och personer som arbetar med invandring i kommuner, TE-förvaltningen, utbildningsorganisationer och föreningar.

Nätverket samlas via TEAMS-plattform en gång per månad (förutom sommarmånaderna) och ca 1,5-2 timmar per gång. På möten används experter inom olika branscher som diskussionsinledare. Vid evenemangen är det möjligt att diskutera om temat.

Hur kan man anmäla sig till nätverket?

Anmäl dig via Webropol, kom med och lyssna och diskutera om aktuella ärenden senast 31.8.2021. Anmälningar här. Till nätverkets medlemmar skickas varje månad briefing med kalender- och teamsinbjudan.

TEMAT FÖR SEPTEMBER MÅNAD


Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet till riksdagen – Hurdana reformer föreslås det i redogörelsen angående integrationstjänsterna?
​​​​​​​
3.9.2021 kl. 9.00-10.30 TEAMS

I statsminister Marins regeringsprogram sägs att regeringen kommer att utarbeta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna utifrån revisions-utskottets betänkande (ReUB 6/2018vp) som riksdagen godkänt. I betänkandet förutsattes det att regeringen överlämnar det operativa programmet till riksdagen i form av en redogörelse samt omarbetar integrationslagen och övrig lagstiftning vid behov utifrån riksdagsbehandlingen av re-dogörelsen.

Syftet med redogörelsen är att utveckla integrationsfrämjandet på ett övergripande sätt med beak-tande av invandrarnas olika behov, servicesystemet som helhet och främjandet av relationerna mellan befolkningsgrupperna.

Kontaktuppgifter

Emine Ehrström
Chef för integrations- och ungdomstjänster
emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi
NTM-centralen I Österbotten