Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 7.7.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,519 m, mikä on 5 cm vähemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinta on laskenut kevään tulvahuipusta 34 cm ja pinnan laskun ennustetaan jatkuvan. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on lopetettu ja Naapuskosken veneilykanava on avattu.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat asettuneet kesäajan säännöstelykorkeuksiin. Juoksutukset ovat olleet erittäin vähäisiä jo pari viikkoa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi nousi kesäkuussa 10 cm ja saavutti todennäköisesti tämän kertaisen huippunsa.  Saimaa on hyvin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa; riippuu valitusta tarkastelujaksosta ollaanko keskiarvon ylä- vai alapuolella.

Nilsiän reitillä Syvärin  ja Vuotjärven säännöstelyt ovat noin 10 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla.

Rautalammin reitillä Pielaveden ja Iisveden vedenkorkeudet ovat hyvin lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja, mutta reitillä alempana sijaitseva Konnevesi on jo 10 cm alle ajankohdan keskiarvon.  

Pohjavesihavaintopaikoilla tasot ovat kesälle tyypillisellä korkeudella. Isojen järvien pintalämpötilat ovat edelleen kylmiä, lukemat ovat noin 15 °C.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus,
 puh 0295 026 823, [email protected]

 


Regional information