Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset testaavat älykästä tievalaistuksen ohjausta (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset testaavat älykkäästi toimivaa tievalaistuksen ohjausta. Älykkään valaistuksen ohjauksen odotetaan tuovan säästöjä energiakustannuksiin, vähentävän tarpeetonta valaistusta ja parantavan valaistuksen tasoa myös hiljaisemman liikenteen aikaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus otti syksyllä 2017 käyttöön älykkäästi toimivan valaistuksen ohjauksen Oulussa Maikkulan ja Kaakkurin välisellä tieosuudella (maantie 815). Lapin ELY-keskus otti vastaavan järjestelmän käyttöön syksyllä 2018 Rovaniemellä Tapionkylän kohdalla (kantatie 79). Ohjausjärjestelmän toimittajana on Lumine Lighting Solutions Oy.

Lumine Lighting Solutions Oy:n kehittämä ohjausjärjestelmä perustuu langattomasti keskusteleviin ohjausyksikköihin, jotka havaitsevat liikkeentunnistuksella ohi ajavat ajoneuvot sekä muut liikkujat. Kun ohjausyksiköt havaitsevat liikennettä, ne ohjaavat valaisimia siten, että valaistus kirkastuu liikehavainnosta 200 metrin säteellä. Valaisimet pysyvät kirkkaammalla 10 sekunnin ajan jokaisesta havainnosta. Tien kohdan ollessa tyhjillään valaisimet himmenevät asetetulle himmennystasolle. Valaistuksen himmennystaso ja liikehavainnon jälkeinen kirkkaustaso ovat riippuvaisia liikennemäärästä.

Järjestelmä seuraa tien liikennemääriä, mikä mahdollistaa valaistuksen himmennystason ja havainnon jälkeisen kirkkaustason mukauttamisen automaattisesti liikennetilanteen mukaiseksi. Ominaisuuden avulla järjestelmää pystytään hyödyntämään myös vilkkaasti liikennöidyillä teillä niin, etteivät autoilijat edes havaitse sen olemassaoloa.

Maantiellä 815 ohjauksen himmennystasot, havainnon jälkeiset kirkkaustasot ja liikennemäärärajat ovat seuraavat:
- 10 % / 60 %, kun tuntiliikennemäärä < 50 ajoneuvoa
- 20 % / 75 %, kun tuntiliikennemäärä 50 - 200 ajoneuvoa
- 50 % /100 %, kun tuntiliikennemäärä > 200 ajoneuvoa

Dynaamisen valaistuksen ohjauksen lisäksi järjestelmäntoimittaja ja ELY-keskukset testaavat talvella 2018 - 2019 myös lumipeitteisyystietoon perustuvaa ohjausta. Lumi heijastaa valoa, joten valaisimien potentiaalia lumisina aikoina ei tarvitse hyödyntää kokonaisuudessaan, jotta saavutetaan tien valaistusluokalle riittävä valaistus. Kokeilussa hyödynnetään avointa dataa kohteiden lumisuustilanteesta. Kun lumen syvyys on merkittävä, himmennetään valaistusta jokaisessa liikennemääräluokassa 25 %:lla.

Älykkään ohjauksen odotetaan vähentävän valaistuksen sähkönkulutusta sekä tarpeettoman valaistuksen määrää. Järjestelmän toimintaa seurataan internetin välityksellä, jota kautta saadaan myös tieto järjestelmän tuottamista säästöistä sekä liikennemääristä. Kokeilussa tavoitteena on testata järjestelmän toimintaa sekä arvioida saavutettuja säästöjä erilaisilla väylillä.

Järjestelmän hankinnan kannattavuus riippuu tien liikennemäärästä ja valituista ohjausparametrien arvoista sekä investoinnin ja ylläpidon kustannuksista. Maantiellä 815 dynaamisen valaistuksen ohjauksen on havaittu vähentävän sähkönkulutusta noin 30 % verrattuna siihen, että himmennys toteutetaan kellonaikaan perustuvan himmennystaulukon mukaan. Hiljaisemman liikenteen aikaan myös älykkäästi ohjatun valaistuksen tienkäyttäjille tuottama palvelutaso on parempi kuin kellonajan perusteella himmennetyssä kohteessa.

Järjestelmän tuottama säästö kasvaa, kun myös lumisuustieto pystytään hyödyntämään ohjauksessa.

- On hienoa, että sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY että Lapin ELY ovat kiinnostuneet tarjoamastamme ratkaisusta ja olemme saavuttaneet ensimmäiset hankkeet heidän kanssaan. Järjestelmän perimmäinen tavoite on vähentää sähkönkulutusta silloin, kun valaistusta ei ole kukaan hyödyntämässä. Järjestelmä on kuitenkin kehitetty niin, että se olisi mahdollisimman näkymätön tienkäyttäjälle. Valaisimet on asetettu kirkastumaan hitaasti riittävän pitkällä matkalla liikehavainnon tapahtuessa ja tästä syystä järjestelmän toimintaa on jopa vaikea huomata, sanoo Sampo Saukkonen Lumine Lighting Solutions Oy:stä.

Lisätietoja:

Sampo Saukkonen, Lumine Lighting Solutions Oy, p. 045 315 1630, sampo.saukkonen(at)lumine.fi
Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jani.huttula(at)ely-keskus.fi
Kari Ruokanen, Lapin ELY-keskus, kari.ruokanen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information