Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Grundvattnet är vårt dricksvatten – vad kan jag göra?

I Finland är grundvattnet i naturtillstånd i huvudsak av god kvalitet, och det kan vanligen användas som sådant, utan behandling. Finlands grundvattenförekomster är ändå känsliga för föroreningar, eftersom förekomsterna är små och jordlagret som skyddar dem vanligen är tunt och leder vatten. Grundvattnets kvalitet hotas av flera olika faktorer, till exempel industrin, avstjälpningsplatser, servicestationer, väghållningen, oljetankar under jorden, jordtäkt, behandling av avloppsvatten och avlopp. I naturen kan man känna igen grundvattenområden genom åsar och tallmoar som består av sand- och gruslager.

I Finland är över 60 % av hushållsvattnet som distribueras av vattenverken grundvatten eller konstgjort grundvatten. Dessutom finns det gott om hushållsbrunnar som används i glesbygden. Var och en av oss kan påverka grundvattnet med sina egna handlingar, eftersom beskydd av grundvattnet särskilt går ut på att beskydda den egna närmiljön, egna och grannarnas brunnar, samt närliggande vattendrag.

Läs mer:

 


Regional information