Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Österbottniska älvar och sjöar stiger fortfarande (ELY-centralen i Södra Österbotten)

26.12.2013 kl. 12.30

Älvarnas flöden och sjöarnas vattenstånd stiger fortfarande sakta i södra Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten. Enligt dagens prognoser uppnår älvarnas flöden sin topp ännu denna vecka. Sjöarnas högsta nivå uppnås  vid årsskiftet eller i början av januari. På förmiddagen julannandag bildades en ispropp i Perho ås nedre lopp nedanför riksväg 8.

Flödet i älvarna motsvarar nu huvudsakligen den nivå som uppnås årligen under översvämningarna. Översvämningsvatten finns på åkrarna åtminstone vid Lappo å och Kronoby å. Enligt prognosen uppnår Kronoby å den nivå, som motsvarar en översvämning som återkommer vart 3-5 år.

De konstjorda sjöarna Vissavesi och Venetjoki i Perho å uppår enligt prognosen före årsskiftet den nivå som är övre gräns för vattenståndet under en normalsituation enligt miljötillståndsbeslutet. De konstgjorda sjöarna i Lappo å (Hirvijärvi och Varpula) kommer troligen att stanna under sina övre gränser. Den konstgjorda sjön Kivi-och Levalampi i Närpes å har överskridit sitt övre gränsvärde, men vattenståndet har efter att avtappningen ökats börjat sjunka.

Den konstgjorda sjön Kalajärvi i Kyro älv har stigit över sin övre gräns under en normalsituation och kommer enligt prognoserna att ha högvatten ännu långt in i januari. Under översvämningsperioder får normalsituationens övre gräns tillfälligt överskridas med 25 cm. För att få ner vattennivån i Kalajärvi ha man på julannandag börjat leda vatten från området ovanför Kalajärvi till Kihniänjoki å och ökat avtappningen från Kalajärvi till Seinäjoki å. Såväl Kihniänjoki å som Seinälpki är istäckta och risk för isproppbildning föreligger.

Närinigs-, trafik- och miljöcenralen  i Södra Österbotten fortsätter att följa översväminigssituationen.

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och Södra Österbotten), tfn 0295 027 925
  • Kristiina Kastman (Mellersta Österbotten), tfn 0295 038 344

Regional information