Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Händer

NTM-centralen i Österbotten har besökt förläggningarna i landskapet (Österbotten)

NTM-centralen i Österbotten har besökt förläggningarna i landskapet Österbotten under de senaste veckorna. Vi kommer att besöka Karleby förläggning så snart som verksamheten där har startat. Även ledningen vid TE-byrån har deltagit i besöken som NTM-centralen i Österbotten gjort vid förläggningarna inom området, och det har speciellt diskuterats om hur personer som flytt från Ukraina och fått tillfälligt skydd blir sysselsatta och hur de vägleds till TE-byråns tjänster.

Alla förläggningar betonade att flera personer som flytt från Ukraina vill bli sysselsatta på den finländska arbetsmarknaden. Största delen av de som kommit är kvinnor och barn. Då föräldrarna sysselsätts påverkar det naturligtvis att behovet av småbarnspedagogik ökar, och därför är det bra att kommunerna förbereder sig för detta. Bland kunderna finns det också högutbildade. Alla kunders kunskaper i engelska är inte på en så hög nivå.

Förläggningarna har inte för tillfället resurser att utföra kompetenskartläggningar. Således gör man vid behov en eventuell kompetenskartläggning eller en inledande kartläggning enligt integrationslagen vid TE-byrån till de personer som riktar sig till arbetsmarknaden. Österbottens TE-byrå försöker som bäst skapa modeller för hur registreringen vid TE-byrån skulle kunna göras så smidig som möjligt om situationen blir sådan att det kommer en större mängd personer som söker sig till tjänsterna.

NTM-centralen i Österbotten för diskussioner med Vasa universitets SIMHE-tjänster (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) om vägledning av högutbildade och personer som inriktar sig på högskolestudier samt samordnar verksamheter med TE-byrån.

Vi uppdaterar de regionala riktlinjerna och verksamheterna:
https://www.ely-keskus.fi/sv/ukrainalaisten-tyollistaminen-ja-tyollistyminen

Vasa universitets SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/jatkuva-oppiminen/simhe-ohjaus-maahanmuuttajille