Navigeringsmeny

EU-rahoitus - Euroopan rakennerahastot 2021 - 2027 - ingressi sv

Europeiska strukturfonder 2021 - 2027

EU-flaggan och text Medfinansieras av europeiska unionen.

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027  – strukturfondsprogrammet för Finland

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

Finansiering för SMF Företag - fråga experten: 0295 024 800
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15

Vill du ha hjälp med internationalisering, finansiering eller kompetensutveckling?
Fyll i formuläret - en expert från Team Finland -nätverket kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. 

Kontaktbegärän (team.finland.fi) 

 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023