Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Nya utvecklingstjänster för SMF-företag vid NTM-centralerna 1.9.2014

Företagsutvecklingstjänsterna är nya tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.

Tjänsterna finns tillgängliga fr.o.m. 1.9.2014. De nya tjänsterna fastställs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och är avgiftsbelagda för företag.

Utvecklingstjänsterna har fått en egen webbplats, som också kommer att översättas till svenska:

Läs mera:

 


Regional information