Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pk-yrityksiin myönnetyssä rahoituksessa näkyi vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (Keski-Suomi)

Keski-Suomen alueella vuonna 2018 ELY-keskuksen rakennerahoituksen rahoitushakemusten kappalemäärä laski 6 %, mutta haettu euromäärä kasvoi 17 %. Rahoitusta haettiin 60:een hankkeeseen yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Lähes kaikki (58 kpl) olivat yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Lisäksi toimintaympäristön kehittämisavustuksia haettiin kahteen kohteeseen.

Avustuksia myönnettiin Keski-Suomeen vuonna 2018 yhteensä 4,8 milj. euroa. Luku jakaantui seuraavasti:

  • Yrityksen kehittämisavustukset 45 kpl, 4,3 milj. euroa
  • Toimintaympäristön kehittämisavustukset 2 kpl, 0,5 milj. euroa.


Kuva 1: Keski-Suomessa myönnetty rahoitus v. 2018

Vuosi 2018 oli yritysrahoituksen kysynnän osalta koko Länsi-Suomen alueella hiljaisempi edellisvuoteen verrattuna. Hakemusmäärä oli Länsi-Suomessa keskimäärin 17 % pienempi kuin vuotta aiemmin ja haettujen avustusten euromäärä noin 12 % pienempi.

– Myönnetty rahoitus kohdistui erityisesti toimialan uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien mikro- ja pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin ELY-keskuksesta kertoo. 

Rahoituksen tarkempi kohdentuminen ja arvioidut vaikutukset

Yrityskohtaisiin hankkeisiin myönnetty rahoitus kohdistui entistä enemmän muuhun kuin investointeihin, joiden osuus oli alle puolet (48%) myönnetystä rahoituksesta. Kehittämiseen myönnetystä rahoituksesta kansainvälistymishankkeiden osuus oli 12 %. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen osuus oli 40 %.

Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksena keskisuomalaiset yritykset tavoittelevat rahoituksen vaikutuksina lähes 130 miljoonan euron liikevaihdon kasvua, josta arvioitu viennin osuus olisi noin 89 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän 310.

Rahoitusta saaneista toimialoista kolme suurinta olivat metallituotteiden valmistus, sahatavaran- ja puutuotteiden valmistus sekä ohjelmistoliiketoiminta. Niihin kohdistui 43 % kaikesta myönnetystä rahoituksesta.


Kuva 2: Myönnetyt kehittämisavustukset toimialoittain TOL 2 -taso v. 2018

– Vähähiiliseen talouteen kytkeytyvien kehityshankkeiden määrä on ollut myös kasvussa. Uudet energia- ja materiaalitehokkuutta parantavat tuote- ja palveluratkaisut tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia monille yrityksille sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla, Ryymin jatkaa.

Länsi-Suomen alueella yritysten kehittämispalveluiden kysyntä suorastaan räjähti viime vuonna. Keski- Suomessa 125 pk-yritystä kehitti aktiivisesti toimintaansa analyysi- ja konsultointipalveluiden avulla. Pitkäkestoisia pk- yritysten johtamisvalmennuksia Keski-Suomessa järjestettiin ennätykselliset kuusi kappaletta. Niihin osallistui 79 johtajaa tai johtamiseen valmentautuvaa asiantuntijaa yritystensä kasvusuunnitelmat mielessään.

Konsultoinneissa näkyi painopisteenä markkinointi, etenkin sosiaalisen median systemaattisempi hyödyntäminen omassa yritystoiminnassa. Haku palveluihin tapahtuu ilman erillisiä hakuaikoja ja pysynee tänäkin vuonna vilkkaana.

Lisätietoja:

Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, p. 0295 024 594
RR-tietopalvelu, rakennerahastoista rahoitetut hankkeet

Liitteet: Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustilastot 1.1.2018 - 31.12.2018

 

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa neljällä suuralueella Hämeen (Etelä-Suomi), Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan (Pohjois-Suomi) ELY-keskuksissa. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.


Regional information