Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työllisyystilanne; Pirkanmaan työttömyysaste alempi kuin koko maassa,  edelleen nopeinta laskua ELY-keskuksittain verrattuna

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2019 tammikuussa lähes 17 prosenttia alempi kuin vuoden 2018 tammikuussa. Uusia avoimia työpaikkoja oli viisitoista prosenttia edellisvuotta enemmän, eli lähes 9 100 kpl. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 tammikuussa 22 906 henkilöä, laskua vuositasolla yli 4 600 henkilöllä eli 16,8 prosenttia. Työttömyysaste oli 9,4 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,6 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa työttömien työnhakijoiden määrä laski, osassa jopa merkittävän paljon, eli yli kaksikymmentä prosenttia vuoden 2019 tammikuussa verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan. Kunnista kahdessa oli alle 6 prosentin työttömyysaste. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan työttömyyden lasku oli kärkitasoa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet jonkin verran vuositasolla verrattuna. Työttömien miesten työllisyyskehityksessä oli edelleen muutosta parempaan suuntaan. Samalla talouskasvu näyttää säilyttävän nykyisen tasonsa.

Pirkanmaan tyollisyyskatsaus tammikuu 2019 pdf


Regional information