Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pinnan alla uskomaton vedenalainen luonto (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

VELMUn kartoituskausi päättynyt ja tuloksia julkaistiin

Vuonna 2004 käynnistetty VELMU-hanke on nyt saavuttanut mittavat tavoitteensa: rannikon vedenalaiset ympäristöt on kartoitettu ja tulokset julkaistiin VELMUn karttaportaalissa, SYKEn sivuilla.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta Suomen koko rannikolla selvittänyt VELMU-hanke on päätöksessään. Laajassa ja monivuotisessa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ohjaamassa hankkeessa rannikon vedenalaisia geologisia ja biologisia arvoja on selvitetty Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK), ELY-keskusten, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Åbo Akademin yhteistyönä.

Lounais-Suomessa kartoituksia on toteutettu kaikkien yhteistyökumppanien toimesta, ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen omat VELMU-työntekijät ovat olleet sekä maastotöissä että viranomaistyössä vuodesta 2010. Kiireisimpinä maastokartoitusvuosina 2010–2015 Saaristomeren ja Selkämeren rannikkoalueella videoitiin ELY-keskuksen toimesta yli 2500 vedenalaista videopistettä, sukellettiin lähes 700 kartoituslinjaa ja kerättiin pohjaeläinnäytteitä sekä kovilta että pehmeiltä pohjilta yhteensä yli 300 näytteen verran. Näiden lisäksi Metsähallituksen meritiimi toteutti vastaavaa näytteenottoa painottuen Natura- ja kansallispuistoalueille, GTK kartoitti merenpohjan rakenteita ja Luke selvitti useiden kalalajien lisääntymis- ja poikasalueita molemmilla merialueillamme. VELMUn tuottama uusi vedenalaistieto on ollut jo aktiivisesti käytössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen viranomaistyössä.
 

Sinisimpukoiden ja punalevien muodostama sekayhteisö Saaristomeren eteläosista.

Tulokset karttaportaalissa ja VELMU-atlaksessa

Koko rannikon VELMUn tuloksia esiteltiin ympäristöministeriössä järjestetyssä VELMU-seminaarissa 28.1.2016. Samalla julkistettiin kaikille avoin karttaportaali, jossa myös kaikki Saaristomereltä ja Selkämereltä kerätyt aineistot ovat mukana. Runsaasti kuvia ja vedenalaisiin luontoarvoihin liittyvää tietoa on tarjolla ensimmäistä kertaa näin kattavassa ja avoimessa muodossa. Kannattaakin käydä tutustumassa monipuoliseen tarjontaan ja oppia uutta pinnan alle helposti unohtuvista maisemista! Karttaportaalin lisäksi VELMU-hanke tuottaa kuluvan vuoden aikana myös vedenalaisiin elinympäristöihin ja rannikon meriluonnon erityispiirteisiin keskittyvän VELMU Atlas -kirjan, jonka tavoitteena on avartaa merialueistamme kiinnostuneiden tietämystä myös pinnan alla olevista lajeista ja elinympäristöistä.

Karttapalvelu löytyy osoitteesta: paikkatieto.ymparisto.fi/velmu (käytä Firefox-, IE- tai Safari-selainta)
 

Merinäkinruohoa Selkämeren suojaisesta lahdenpoukamasta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELMU-tiimi kiittää sekä koko hankkeen koordinaatiota ja yhteistyökumppaneita että alueellisia toimijoita kuluneista vuosista ja kannustaa kaikkia tutustumaan VELMU-sivustoon ja uskomattomaan vedenalaiseen luontoomme!
 

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/velmu  VELMUn inventointiohjelma & karttapalvelu

yksikönpäällikkö Esko Gustafsson, p. 0295 022 859

ylitarkastaja Leena Lehtomaa, p. 0295 022 894


Regional information