Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Päällystystyöt alkavat Lapin maanteillä kesäkuun alussa (Lappi)

Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun alussa ja ne kestävät syyskuun loppupuolelle. Ennen päällystystöiden käynnistymistä urakoitsijat ovat jo aloittaneet valmistelevia töitä kuten routavaurioiden ja kantavuuspuutteiden korjaamista.

Tänä kesänä päällystystyöt keskittyvät Ylä-Lappiin.  Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan noin 100 kilometrin matkalta. Pisimpiä päällystettäviä tiejaksoja ovat:

  • Maantie 92 Karigasniemi 6,6, km (sisältää osittain myös tien levennyksen)
  • Maantie 92 Kielajoki - Kaamanen 23,7 km (sisältää tien leventämisen ja näkemäleikkauksia)
  • Maantie 970 Nuorpinniemi - Hanasoja 10, 9 km
  • Maantie 970 Hanasoja - Kaava 9,3 km (täsmäkorjauksina).

Tiestöllä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Määrärahaa päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 10,8 M€, josta 0,6 M€ on ns. korjausvelkarahaa. Vuosittain ylläpidetään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 2000 kilometrin matkalla.

Päällystystyöt aiheuttavat normaalisti hetkellisiä pysähtymisiä ja nopeusrajoitusten alentamista. Työt pyritään tekemään niin, että haitta tienkäyttäjille olisi mahdollisimman pieni. Liikenteelle aiheutuu tänä vuonna eniten haittaa kantatiellä 92 välillä Kielajoki - Kaamanen.

Tiemerkintätöistä aiheutuva haitta liikenteelle on yleensä lyhytkestoista.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan käyttämällä saattoautoa päällystyskohteissa maantiellä 926 Lautiosaari, maantiellä 92 kohteissa Karigasniemi ja Kielajoki - Kaamanen sekä maantiellä 970 kohteissa Nuorpinniemi - Hanasoja ja Hanasoja - Kiela.  Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena, saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa. Autoilijan tulee muistaa noudattaa myös tiemerkintäajoneuvojen valo-opasteita.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa internetistä Liikenneviraston liikennetilannesivulta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100. 

LIITEPäällystyskohteet 2017 (kartta, pdf)

LISÄTIETOJA: projektipäällikkö Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255 ja ylläpitovastaava Ari Kärkkäinen, puh. 0295 037 237


Regional information