Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Reparationen av Otalampi övergångsbro orsakar förändringar i trafiken på regionväg 120 (Vichtisvägen/Gamla Björneborgsvägen) i Vihtis (Nyland)

Reparationen av Otalampi övergångsbro orsakar förändringar i trafikarrangemangen på regionväg 120 (Vichtisvägen/Gamla Björneborgsvägen) under juni-juli. Under den inledande samt slutförande tiden är de nuvarande körfälten tillgängliga för fordonstrafik och hastighetsbegränsningen är sänkt till 50 km/h. Under veckorna 25–33 under reparationsarbetena av ytkonstruktioner är ett körfält med trafiksignalreglering tillgängligt för fordonstrafik. Arbetena påbörjas i början av juni och de slutförs i mitten av september.

 

Arbetena påbörjas under vecka 23 med inledande arbeten då de nuvarande körfälten är i användning. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 50 km/h.

Ytkonstruktionerna förnyas under veckorna 25–33 i två etapper, då ett körfält med trafiksignalreglering är tillgängligt för fordonstrafik. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h.

Avslutande arbeten genomförs ända till slutet av augusti och under den tiden är de nuvarande körfälten tillgängliga och hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länk till broplatsen:

Otalampi övergångsbro

 

 

Ytterligare information:

  • Arbetsplatschef Janne Korkalainen, Destia Oy, 0400 974 499
  • Tillsynskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektchef Terhi Siltanen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 040 733 7816

 


Regional information