Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ostoliikenteen tarjouskilpailun 1/2013 ratkaisu (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskuksen tarjouskilpailu koski kahdeksan kohteen hoitamista ajalla 1.1.2014 – 31.12.2016. Määräaikaan mennessä 15 liikennöitsijää jätti yhteensä 23 tarjousta. Yksi tarjous hylättiin myöhästymisen vuoksi.

Tarjouskilpailun perusteella valittiin halvin tarjous, joka vastasi tarjouspyyntöä ja täytti tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa asetetut ehdot. Liikennöitsijä vaihtui kahdessa kohteessa ja yksi kohde oli kokonaan uusi.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 2 043 000 euroa (3 vuotta). Ajokilometriä kohden laskettuna hankitun liikenteen bruttohinta on 1,65 €/km ja nettohinta 1,046 €/km. Kustannuksien nousun ja tulojen vähenemisen ennakoidaan jatkuvan ja kuluvaan vuoteen verrattuna ostohinta nousi noin 9 %.

Päätös liitteineen sekä tarjouskilpailuasiakirjat ja kohteiden aikataulut

Lisätietoja: Ylitarkastaja Raimo Rajamäki, puh. 0295 037 252


Regional information