Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa liikennepalvelulain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan liikennepalvelulain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa

ELY-keskus ilmoittaa näillä sivuilla tarjouskilpailuistaan. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät kuitenkin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista PIRELY 2018/2 (PIRELY/4031/2018)

Hankintapäätös 16.7.2018 (pdf 2263,9 kt)

Tarkentava kirje 2 koskien PSA -liikenteen tarjouskilpailua PIRELY 2018/2

Tarkentava kirje 1 koskien PSA -liikenteen tarjouskilpailua PIRELY 2018/2

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen pohjalta ajalla 8.8.2018–2.6.2019. Kohdekohtaiset sopimusajat ilmenevät liitteestä "Kohdeluettelo".

Tarjouskilpailu järjestetään ajalla 29.5.–13.7.2018 (päättyy klo 10.00)

Tarjouskilpailusta on jätetty hankintailmoitus 28.5.2018 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan edelleen julkaistavaksi EU:n viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan. Tarjouskilpailusta lähetetään sähköinen tiedoteviesti Pirkanmaan alueella toimiville liikennöitsijöille.

Kaikki tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavissa maksutta näiltä internet-sivuilta.

Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista.

Tarjouskilpailukohteet ja asiakirjat

Perus- ja kohdeasiakirjoissa on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailun sisältö.

TARJOUSPYYNTÖ (pdf, 104 kt)

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset (pdf, 146 kt)

1.  KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSLUONNOS (pdf, 309 kt)
2.  REITTIPOHJAISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT  (pdf, 540 kt)
3.  KOHDELUETTELO  (pdf, 449 kt)

     3.1. Kohdekuvaus Mänttä-Juupajoki-Orivesi (pdf, 536 kt)
     3.2. Kohdekuvaus Kylmäkoski-Urjala (pdf, 255 kt)
     3.3 Kohdekuvaus Vammala th-Urjala (pdf, 587 kt)
     3.4 Kohdekuvaus Valkeakoski-Viiala-Urjala (pdf, 1531 kt)
     3.5 Kohdekuvaus Virrat-Ähtäri (pdf, 1444 kt)
     3.6. Vuoromerkintätaulu (pdf, 103 kt)

4.  KALUSTOVAATIMUKSET (pdf, 458 kt)
5.  LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS (pdf, 614 kt)
6.  TARJOUSLOMAKE (pdf, 142 kt)

     6.1. Hintalomake (pdf, 105kt)
     6.2. Kalustoluettelo (pdf, 126 kt)
     6.3. Lippu- ja maksujärjestelmää koskevan kuvauksen sisällysluettelo (pdf, 503 kt)

Liikennöitsijä täyttää ja allekirjoittaa tarjouslomakkeen, joka sisältää perustiedot  tarjoajasta. Tämän lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää tarjouksen hintaliite ja kalustoliite jokaisesta tarjoamastaan kohteesta.

Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

Huom!
Tarjoajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa tilaajalle saadakseen mahdolliset tarjouspyynnön muuttamista koskevat lisäkirjeet. Ilmoittautumattomien tarjoajien tarjoukset otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että tarjouspyyntöä ei muuteta. Yhteystiedot (tarjouskilpailun nimi, tarjoajan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin) ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa viimeistään 14 vrk ennen tarjousajan päättymistä toimivaltaisen viranomaisen kirjaamoon, osoite yllä.

Puhelimitse tai muihin suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Määräaikaan mennessä esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Vastaukset kysymyksineen toimitetaan kysyjää mainitsematta sähköpostitse kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille.

Tarjousten jättäminen

Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen 13.7.2018 klo 10.00 mennessä osoitteella:

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297, Yliopistonkatu 38

33101 TAMPERE

Tarjoukset on jätettävä omassa suljetussa kirjekuoressaan. Kirjekuoreen tulee merkitä:

"TARJOUS PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN REITTIPOHJAISTEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HOITAMISESTA PIRELY 2018/2 (PIRELY/4031/2018)"

Tarjoukset on postitettava riittävän ajoissa, jotta ne ovat perillä ELY-keskuksessa määräaikaan mennessä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista PIRELY 2018/1 (PIRELY/2744/2018)

Hankintapäätös 1.6.2018 (pdf 2153,5 kt)

Tarkentava kirje 1 koskien PSA -liikenteen tarjouskilpailua PIRELY 2018/1

Tarkentava kirje 2 koskien PSA -liikenteen tarjouskilpailua PIRELY 2018/1

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen pohjalta ajalla 4.6.2018–2.6.2019. Kohdekohtaiset sopimusajat ilmenevät liitteestä "Kohdeluettelo".

Tarjouskilpailu järjestetään ajalla 16.4.–1.6.2018 (päättyy klo 13.00)

Tarjouskilpailusta on jätetty hankintailmoitus 16.4.2018 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan edelleen julkaistavaksi EU:n viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan. Tarjouskilpailusta lähetetään sähköinen tiedoteviesti Pirkanmaan alueella toimiville liikennöitsijöille.

Kaikki tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavissa maksutta näiltä internet-sivuilta.

Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista.

Tarjouskilpailukohteet ja asiakirjat

Perus- ja kohdeasiakirjoissa on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailun sisältö.

TARJOUSPYYNTÖ (pdf, 442 kt)

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset (pdf, 29 kt)

1.  KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSLUONNOS (pdf, 21 kt)
2.  REITTIPOHJAISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT korjattu 23.5.2018 (pdf, 49 kt)
3.  KOHDELUETTELO korjattu 15.5.2018 (pdf, 5 kt)

     3.1. Kohdekuvaus Mänttä-Orivesi (pdf, 1,1 Mt)
     3.2. Kohdekuvaus Valkeakoski-Urjala (pdf, 655 kt)
     3.3. Vuoromerkintätaulu (pdf, 20 kt)

4.  KALUSTOVAATIMUKSET (pdf, 15 kt)
5.  LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS (pdf, 40 kt)
6.  TARJOUSLOMAKE (pdf, 10 kt)

     6.1. Hintalomake (pdf, 9 kt)
     6.2. Kalustoluettelo (pdf, 4 kt)
     6.3. Lippu- ja maksujärjestelmää koskevan kuvauksen sisällysluettelo (pdf, 17 kt)

Liikennöitsijä täyttää ja allekirjoittaa tarjouslomakkeen, joka sisältää perustiedot  tarjoajasta. Tämän lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää tarjouksen hintaliite ja kalustoliite jokaisesta tarjoamastaan kohteesta.

Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

Huom!
Tarjoajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa tilaajalle saadakseen mahdolliset tarjouspyynnön muuttamista koskevat lisäkirjeet. Ilmoittautumattomien tarjoajien tarjoukset otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että tarjouspyyntöä ei muuteta. Yhteystiedot (tarjouskilpailun nimi, tarjoajan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin) ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa viimeistään 14 vrk ennen tarjousajan päättymistä toimivaltaisen viranomaisen kirjaamoon, osoite yllä.

Puhelimitse tai muihin suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Määräaikaan mennessä esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Vastaukset kysymyksineen toimitetaan kysyjää mainitsematta sähköpostitse kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille.

Tarjousten jättäminen

Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen 1.6.2018 klo 13.00 mennessä osoitteella:

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297, Yliopistonkatu 38

33101 TAMPERE

Tarjoukset on jätettävä omassa suljetussa kirjekuoressaan. Kirjekuoreen tulee merkitä:

"TARJOUS PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN REITTIPOHJAISTEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HOITAMISESTA PIRELY/2744/2018"

Tarjoukset on postitettava riittävän ajoissa, jotta ne ovat perillä ELY-keskuksessa määräaikaan mennessä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Päättyneet tarjouskilpailut:

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/2
Tarjouskilpailuasiakirjat
Hankintapäätös 9.1.2017

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/1
Tarjouskilpailuasiakirjat 2016/1
Hankintapäätös 2016/1,  20.4.2016 (pdf, 106 kt)

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2015/1
Tarjouskilpailuasiakirjat 2015/1
Hankintapäätös 2015/1, 15.2.2016 (pdf, 201 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/4
Hankintapäätös 2014/4, 5.2.2015 (pdf, 111 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/3
Hankintapäätös 15.12.2014 kohteen 4 osalta (pdf, 84 kt)
Hankintapäätös 2.12.2014 (pdf, 118 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/2
Hankintapäätös 2014/2  (pdf 105 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/1
Hankintapäätös 2014/1  (pdf 85 kt)


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖS


MUUALLA VERKOSSA

Hankintailmoitukset HILMAssa (www.hilma.fi)