Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Partiellt arbetsför är ett relativt begrepp (NTM-centralen i Nyland)

Ofta tänker man att enkla, sekundära arbeten passar bäst för personer med nedsatt funktionsförmåga. Så kan det visserligen vara ibland, men inte alltid. Man borde inte tänka alltför enkelspårigt i dessa frågor.

På ett evenemang som ordnades av NTM-centralen i Nyland, Nylands arbets- och näringsbyrå och Vates-stiftelsen gick man genom handikappades och partiellt arbetsföras möjligheter att få sysselsättning och vilka sysselsättningsfrämjande tjänster som finns.

- Vad betyder det egentligen att vara partiellt arbetsför eller ha nedsatt funktionsförmåga, frågade Innolux vd Jukka Jokiniemi och undrade efter det om han räknas som partiellt arbetsför?

Att Jokiniemi är blind har nämligen inte hindrat honom från att grunda och leda ett framgångsrikt armaturföretag. På grund av sin synskada skulle han ha kunnat få invalidpension som 30-åring, men valde i stället att bli företagare. Nu sysselsätter företaget 20 personer och har en omsättning på 5 miljoner euro. Företaget samarbetar med toppdesigners och har mer än 20 underleverantörer i Finland.

Innolux bär sitt samhällsansvar genom social sysselsättning: Bland personalen finns personer med nedsatt funktionsförmåga, synskadade och partiellt arbetsföra.


Fördomar hindrar

- I princip är vi alla partiellt arbetsföra, betonade projektchef Petri Puroaho från stiftelsen Vates, det finns ingen som kan allt, motiverade han.

Vates-stiftelsen arbetar för att främja sysselsättningen av handikappade, långtidssjuka och partiellt arbetsföra. Puroaho, som drar projektet Välityömarkkinat osana työelämää (övers. Övergångsarbetsmarknaden som en del av arbetslivet) konstaterade att fördomarna på arbetsmarknaden är det största hindret för att Vates målgrupp ska få sysselsättning.

Enhetschef Merja Ekqvist från NTM-centralen i Nyland berättade om projektet Arbetsliv 2020. Hon är projektets regionkoordinator i Nyland. Ekqvist poängterade att det inte endast är fråga om att föra budskap vidare:

- Det är ett konkret arbete som vi utför i praktiken tillsammans med företagen.

Arbetsliv 2020-projektet har som mål att Finlands arbetsliv ska vara bäst i Europa före år 2020. Projektet engagerar ett stort antal aktörer. Ekqvist konstaterade också att det i Nyland finns så många serviceproducenter att arbetet måste koordineras.

Under evenemanget framställdes önskemål om att myndigheterna skulle vara mer flexibla när det gäller sysselsättning. För de närvarande presenterades också stödformer som en företagare kan söka hos arbets- och näringsbyrån när företagaren anställer en handikappad eller partiellt arbetsför arbetstagare.

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola


Regional information