Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna

Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena, vilket är typiskt för början av sommaren. Det svala vädret har medfört färre blomningar av blågrönalger även i insjöarna; endast en riklig förekomst har observerats. Däremot kan det förekomma större mängder tallpollen, som liknar blågrönalger.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information