Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Statsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet lediganslås

Gårdar kan söka om stadsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet. Ansökan skickas till NTM-centralen senast 31.1.2017. NTM-centralerna fattar borgensbesluten i februari-mars 2017.

Borgen kan beviljas för ett lån för t.ex. bortbetalning av dyra djurkrediter eller avbetalningsposter för jordbruksmaskiner.

Borgen kan beviljas om medeltalet av gårdens försäljningsinkomster från jordbruksprodukter och jordbruksstöd under två år är minst 100 000 euro. Gården ska ha förutsättningar för kontinuerligt lönsam produktionsverksamhet inom jordbruket.

Läs mera:


Regional information