Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maakunnan lähitulevaisuus arvioidaan pääosin valoisaksi (Keski-Suomi)

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 1/2019-katsaus kertoo, ettei ennustettu suhdannelasku tule näkymään lähitulevaisuudessa maakunnan elinkeinoelämässä ja työllisyystilanteessa. Yritysten taloudellinen tilanne on suhteellisen hyvä ja työttömyyden odotetaan edelleen laskevan. Maakunnan haasteina ovat etenkin osaavan työvoiman saatavuus tietyillä aloilla sekä väestön väheneminen reuna-alueilla. Niin ikään tiestön kunto jatkaa heikkenemistään nykyisellä rahoituspohjalla.

Erityisen ilahduttavaa työllisyyskehityksessä on ollut muun työttömyyden laskun ohella pitkäaikaistyöttömien määrän selvä väheneminen, vaikka aivan terävin laskuhuippu onkin jo ohitettu. Työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmiin on tartuttu rivakasti.

– Työnantajan tarpeita varten räätälöidyt työvoiman rekrytointikoulutukset ovat kasvattaneet suosiotaan. Ne ovatkin tehokkaita toimia. Lisäksi etenkin ICT-alaa vaivaavaan osaajapulaan on haettu ratkaisuja useiden eri viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kesken muun muassa koulutushankkeilla ja rekrytointikampanjoilla, strategiapäällikkö Eija Heinonen ELY-keskuksesta kertoo.   

Toimista huolimatta useat maakunnan seutukunnat nimeävät osaavan työvoiman saatavuusongelmat suurimmaksi uhkakuvakseen lähitulevaisuudelle. Sama huoli on havaittavissa myös muiden maakuntien kehitysnäkymissä. Toisaalta elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitys nähdään Keski-Suomen tavoin koko maassa melko valoisaksi.

Luonnon monimuotoisuuden ja maa- ja metsätalouden tarpeiden yhteensovittaminen

Koska Keski-Suomi nojaa vahvasti metsäteollisuuteen, lisääntyvä puunkäyttö – mukaan lukien puupohjaisten ratkaisujen käyttö muovin korvaajana – aiheuttaa paineita kompensoida luonnon monimuotoisuuden menetyksiä. Tässä työssä vapaaehtoisella metsiensuojeluohjelmalla (METSO) on ollut iso merkitys. Maakunnassa on suojeltu ohjelman avulla jo yli 6 000 hehtaaria arvokasta metsä- ja suoluontoa. Samalla suojelualueiden rooli hiilen varastoina ja ilmastonmuutoksen torjujana kasvaa.

Maatalouden kannattavuudessa on haasteita, mutta myös myönteisiä merkkejä on näkyvissä. Ruokaketjujen kehittämiseen ja paikallisen ruuan näkyvyyteen panostetaan. Myös luonto- ja hyvinvointimatkailu on kasvussa. Se näkyy esimerkiksi maaseudun kulttuuriympäristöjen ja toisaalta kansallispuistojen voimakkaammassa hyödyntämisessä. Näin toimimalla elinkeino- ja luontoarvot voidaan yhdistää molempia hyödyttävällä tavalla.

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 1/2019 on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Eija Heinonen
p. 0295 024 658
Keski-Suomen ELY-keskus 

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.


Regional information