Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maakunnalliset ympäristöpalkinnot 2019 Akvila Oy:lle, Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:lle ja Puhdas Tohmajärvi ry:lle (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2019 maakunnalliset ympäristöpalkinnot Joensuussa 6.6.2019. Palkinnon saivat Akvila Oy Outokummusta, Ilomantsin Matkailuyhdistys ry ja Puhdas Tohmajärvi ry.

Akvila Oy:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena muovin korvaavien materiaalien kehittämistyöstä kerta-aterimien tuotannossa.


Akvila Osakeyhtiö on Pohjoismaiden suurimpia kerta-aterimien valmistajia ja sen tärkeimmät edut kilpailijoihin verrattuna ovat läheisyys päämarkkinoihin sekä tuotannon pitkälle toteutettu automatisointi. Akvila Oy on Outokummun tehtaalla kehittänyt yhdessä Stora Enson kanssa uusiutuvista raaka-aineista valmistettavia kerta-aterimia, jotka soveltuvat hyvin myös konepestäviksi.

Tuotteet ovat herättäneet mielenkiintoa maailmalla ja ensimmäiset erät ovat lähteneet jo mm. Norjaan maan suurimmalle päivittäistavaraketjulle.

Outokummun tehtaalla jatkuvan tuotekehityksen tarkoituksena on kehittää aterimien valmistusta entistä ympäristöystävällisemmistä raaka-aineista.

Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Peter von Koskull.

Ilomantsin Matkailuyhdistys ry:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta luonto- ja kulttuurimatkailun kohteiden sekä toimijoiden yhteistyön kehittämisessä.

Ilomantsin matkailuyhdistys ry kokoaa ja yhdistää toimillaan merkittävän joukon matkailutoimijoita Ilomantsin alueella. 

Yhdistys on maakunnallisen toiminnan hiipuessa ottanut merkittävän aseman matkailutoimen edistäjänä ja samalla matkailun ytimen, luonto- ja kulttuurikohteiden, puolustajana, ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Yhdistys on yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa toteuttanut useita näkyviä ja laaja-alaisia ympäristöhankkeita, tehnyt aloitteita sekä osallistunut aktiivisesti ympäristötietoisuutta ja ympäristön tilaa kohentaviin toimiin ja on mukana myös kansainvälisessä vastuullisen matkailun yhteistyössä.

Ilomantsin Matkailuyhdistys ry on myös Pohjois-Karjalan biosfäärialueen (UNESCO MaB) kestävän kehityksen kumppanuustoimija.

Palkinnon vastaanottivat matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Jänis ja toiminnanjohtaja Eero Tuomisto.

 

Puhdas Tohmajärvi ry:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta, tuloksellisesta ja esimerkillisestä vesistökunnostustyöstä.

Puhdas Tohmajärvi ry ja Tohmajärven kunta ovat yhteistyössä toteuttaneet Tohmajärven valuma-aluekunnostushankkeen vuosina 2016-2018. Valuma-aluekunnostustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2016. Valuma-alueen koko, joka hankkeen aikana kartoitettiin ja johon vesiensuojelurakenteet suunniteltiin, on 20 000 hehtaaria. Valuma-aluekunnostuksesta teki haastavan maaperän eroosioherkkyys, jonka vuoksi yksittäisille osavaluma-alueille tehtiin kilometrejä pitkiä eroosiosuojauksia.

Esimerkkinä yksittäisestä kunnostetusta osavaluma-alueesta mainittakoon Lahdenjoki, joka laskee vetensä Peijonniemenlahteen, joka on taas merkittävä lintuvesikohde (Natura 2000 -alue, Ramsar -kohde).

Tohmajärven valuma-aluekunnostushankkeen kohteista on tullut Pohjois-Karjalassa mallikohteita ja ensi syksynä järjestetään Tohmajärvellä kaksipäiväinen valuma-aluekunnostuskurssi pohjoiskarjalaisille vesistökunnostusten parissa toimiville yhdistyksille ja osakaskunnille.

Myös jatkohankkeen suunnittelu on jo käynnistynyt.

Palkinnon vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Yrjö Tolvanen.

--------------

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Maailman ympäristöpäivään (5.6.) liittyen Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön ja/tai yhteisön ja/tai yrityksen sekä biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on se, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkintoja on jaettu 18 kertaa alkaen vuodesta 2002.

Lisätietoja:
Johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Timo J. Hokkanen, puh. 0295 026 181, timo.hokkanen(at)ely-keskus.fi
(biosfäärialuetoiminta)


Regional information