Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Verkställande av naturskyddsprogrammen i de österbottniska landskapen inom NTM-centralen i Södra Österbottens område år 2020 (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralens område är de gamla nationella naturskyddsprogrammen och Natura 2000-programmet snart verkställda. Dessa program, såsom även skyddet av hotade arter, genomfördes på NTM-centralens område totalt 68 ha och tyngdpunkten låg i Södra Österbotten och Österbotten.

Verkställandet av METSO II-programmet fortsätter ännu fram till år 2025 och programmet, som har blivit mycket populärt, får troligen en fortsättning även efter det. År 2020 verkställdes sammanlagt 563 ha av METSO-programmet i de österbottniska landskapen. Södra Österbottens andel av de verkställda arealerna var 319 ha, Mellersta Österbotten 69 ha och Österbotten 175 ha.

År 2020 infördes det nya skyddsprogrammet HELMI, som även omfattar främjande av myrskyddet. Programmet fortsätter åtminstone fram till år 2030. Verkställandet av Helmi-programmet startade på NTM-centralens område under förra våren och före slutet av året hade sammanlagt 559 ha inrättats till permanenta skyddsområden. Av denna skyddsareal inrättades 384 ha i Södra Österbotten, 170 ha i Mellersta Österbotten och 5 ha i Österbotten. Att de flesta arealerna har inrättats i Södra och Mellersta Österbotten förklaras med att landskapen har omfattande myrmarksområden. Myrmarkerna i Österbotten är typiskt yngre och mindre till arealen.

Sammanlagt verkställdes 1190 ha av skyddsprogrammen. Södra Österbottens andel av de verkställda arealerna var 60,4 %, Mellersta Österbotten 20,1 % och Österbotten 19,5 %.

Mer information:

  • Gruppchef Vesa-Pekka Simula, tfn 0295 027 935