Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Leväseuranta käynnistyi Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Valtakunnallinen sinileväseuranta käynnistyi tällä viikolla ja jatkuu elo-syyskuulle.

Kaakkois-Suomen järvien pintalämpötilat ovat kesäkuun alussa selvästi ajankohdan keskiarvoa viileämpiä. Tällä hetkellä pintavedet järvissä ovat noin 12-15-asteisia. Itäisellä Suomenlahdella pintavesi on ulkosaaristossa alle 10 asteista ja rannikon suojaisissa lahdissakin vain 8-11 astetta.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Kaakkois-Suomen vesialueilla ei ole havaittu sinileväesiintymiä. Itäisellä Suomenlahdella keväinen piileväkukinta alkaa olla ohi, mutta levää on vielä havaittavissa vesipatsaassa. Toistaiseksi yleisöhavaintoja levistä ei Kaakkois-Suomen alueelta ole tullut.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskus on julkaissut 1.6.2017 tämän kesän riskiarvion sinileväkukinnoista Suomen merialueille ja sisävesillä. SYKEn merikeskuksen arvion mukaan sinilevälauttojen muodostumisriski Suomenlahden itäisimmässä osassa on vähäinen tai kohtalainen, mutta länteen päin mentäessä riski kasvaa Kaakkois-Suomen rannikon edustalla huomattavaksi ja keskisellä Suomenlahdella suureksi. Lisääntynyt kukintariski pohjautuu tämän kevään poikkeukselliseen ravinnetilanteeseen, joka on seurausta viime vuoden lopulla Itämeren pääaltaasta Suomenlahden itäosalle asti virranneesta fosforipitoisesta syvävedestä. Itäisen Suomenlahden ravinnekuormitus on kuitenkin selvästi vähentynyt viimeisenä vuosikymmenenä, mikä on yleisesti näkynyt itäisen Suomenlahden tilan parantumisena.

Ennusteiden laatiminen sisävesille on paikallisten olojen ja järvityyppien moninaisuuden takia hankalaa. Kevään ja alkukesän viileillä säillä voi olla vaikutusta järvien levätilanteeseen tänä vuonna. Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä on tehty juhannusviikolla. Paikalliset ravinneolot ja kesän sää kuitenkin vaikuttavat paljon tilanteen kehittymiseen. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla. Järviwikille on kehitetty Havaintolähetti-niminen verkkosovellus, joka on optimoitu kosketusnäytölle. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Verkossa:

Järviwiki:

www.syke.fi:

www.ymparisto.fi:

www.ely-keskus.fi

Lisätietoja

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Hydrobiologi Jouni Törrönen 
s-posti: jouni.torronen(at)ely-keskus.fi  
puh. 0295 029 296


Regional information