Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapissa toukokuussa työttömiä 13 660 – Rovaniemen, Itä- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa työttömien määrä suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli toukokuun lopussa 13 662 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 16,4 %. Työttömyys väheni kausiluontoiseen tapaan toukokuun aikana ja työttömiä oli lähes 220 (-1,6 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys lisääntyi kaikissa Lapin seutukunnissa vähemmän kuin koko maassa. Lapissa työttömiä oli vajaa 220 (1,6 %) enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.


Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Rovaniemen seutukunnan 14,7 %:sta Itä-Lapin 20,6 %:iin. Rovaniemen, Itä- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa työttömien määrä oli suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin. Nuorten lisäksi 45-54 –vuotiaiden ikäryhmissä työttömyys väheni vuoden aikana.


Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui toukokuun lopussa 4 210 lappilaista. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut momentin määrärahojen niukkuudesta johtuen palveluihin osallistuvien määrä oli 200 pienempi kuin vuotta aiemmin.


Lapissa oli toukokuussa avoinna yli 2 550 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.  Avoimet työpaikat lisääntyivät erityisesti yrityksissä ja työpaikkojen lisääntyminen kohdistui yli vuoden ja 3-6 -kuukauden pituisiin työmahdollisuuksiin.

Toukokuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636


Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2015) julkaistaan 21.07.2015
 


Regional information