Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen erillisrahoitettuihin tehtäviin kohdistuneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 1.10.2015 (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus aloitti ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen erillisrahoitetuissa tehtävissä yhteistoimintaneuvottelut antamalla neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille 25.6.2015. Aloituskokous pidettiin 12.8.2015 ja neuvottelut päättyivät 1.10.2015.

Työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut koskivat kahdeksaa erillisrahoitetuissa tehtävissä työskentelevää henkilöä. Tehtävien vähenemisen sekä siitä mahdollisesti aiheutuvien irtisanomisien arvioitiin alustavasti koskevan enintään neljää työntekijää.

Käytyjen neuvottelujen jälkeen Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta irtisanotaan erillisrahoitetuista tehtävistä kaksi henkilöä.  Henkilövähennykset kohdistuvat tulvariskien hallinnan suunnittelua tekevään henkilöstöön sekä oman tuotannon hankkeita ja ympäristöseurannan maastotehtäviä tekevään henkilöstöön. Irtisanottavilla henkilöillä on käytössä irtisanomisaikana yhteistoimintaneuvotteluissa sovitut tukitoimenpiteet.

Lisätietoja: ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Timo Jokelainen, puh. 0295 037 339


Regional information