Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lämmin alkukesä hieman aikaistanut ensimmäisiä sinilevähavaintoja (Pohjois-Karjala)

Juhannusviikon sinilevätilanne Pohjois-Karjalan vakiohavaintopisteillä

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 22 paikkaa. Juhannusviikon havaintopäivinä (21.−22.6.2016) vähän levää havaittiin Suuri-Onkamo järvessä, mutta muilla seurantapisteillä ei havaittu sinilevää. Edellisviikolla havaittiin vähän levää Heposelällä.

Maakunnan pintavedet ovat vain hieman viilentyneet kesäkuun alun normaalia korkeammista lämpötiloista ollen yhä pitkän ajan keskiarvoon nähden korkeammat. Eilen 22.6. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 17,1 °C (+2,2 °C pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 16,3 °C (+0,4 °C).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (ohje). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Tällä viikolla Viinijärven Savisaaresta tehtiin yleisöhavainto vähäisestä sinileväesiintymästä ja edellisellä viikolla Kyhönjärvestä.

Sinileväpitoisen veden käyttö

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lapsien ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin:  www.ymparisto.fi/levatilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Miia Savolainen, puh. 0295 026 044, miia.savolainen(at)ely-keskus.fi


Regional information