Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Kommun- och Organisation-Helmi understödets infowebinarium 8.9.2022

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet.

NTM-centralen i Nyland anordnar ett Teams-webinarium angående understödet 8.9.2022 kl. 13. Martina Schmidt och Niina Vähätalo, som ansvarar för bidragsansökan, berättar om ansökningsförfarandet och dess beredning.

Länk till evenemanget, genom vilket du även kan ställa förhandsfrågor (teams.microsoft.com)

Ansökningsteman:

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Läs mer