Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Koulujen alkaminen ja aktiivipalveluissa olleiden määrän kasvu laskivat työttömien määrää 760:llä syyskuussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli syyskuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 26 760 työtöntä työnhakijaa. Koulujen alkaminen ja mm. opetusalan edelleen jatkunut työvoiman kysyntä laskivat syyskuun työttömyyslukuja elokuuta alemmaksi. Työttömiä oli 760 vähemmän kuin elokuun lopussa. Työttömiä oli syyskuun lopussa kuitenkin edelleen noin 1 370 enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli syyskuun lopussa 1 600 henkilöä, mikä on noin 130 vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta lomautettujen määrä sen sijaan nousi 120 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla oli syyskuun lopussa 630 ja vuosi sitten 370 työntekijää.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 4 610, mikä on 270 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuoria siirtyi edelleen opiskelemaan ja elokuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 410:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 300, mikä on 410 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömyyden kasvu hellitti jonkin verran nuorten ikäryhmässä ja hieman myös yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 8 010. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli noin 1 360 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi elokuusta 200:lla

Syyskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 900 työpaikkaa. Uusia, syyskuun aikana avautuneita, paikkoja oli 2 330, mikä on 200 paikkaa enemmän kuin elokuussa. Kasvavaa kysyntää oli mm. sähköteknologian erityisasiantuntijoille, lainopillisille erityisasiantuntijoille, myynti- ja ostoagenteille, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöille, kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehille, koneasentajille ja -korjaajille, työkoneiden kuljettajille sekä avustaville keittiö- ja ruokatyöntekijöille. Uusien työpaikkojen määrä oli kaikkiaan kuitenkin 480 pienempi kuin vuosi sitten.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi 8 920:een

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli syyskuun lopussa 8 920 työnhakijaa. Määrä nousi elokuusta 550:llä. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 600 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat syyskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 040), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 710), työvoimakoulutuksessa (1 480) ja palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (1 320).

Työttömyysaste laski elokuusta 19 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 14,5 %. Vuosi sitten osuus oli 13,9 %. Työttömyysaste laski syyskuussa 19 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ja oli alle 10 prosenttia viidessä kunnassa. Alueittain työttömyysasteet olivat matalimmat Reisjärvellä 8,2 %, Merijärvellä 8,7 % ja Pyhännällä 9,4 %. Yli 16 prosenttia eli korkeimmat työttömyysasteet olivat syyskuun lopussa Taivalkoskella 17,4 %, Iissä 16,7 %, Pudasjärvellä 16,5 % ja Oulussa 16,4 %.

Tiedot ovat kuntatason tietoja. Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.
Kansainvälisesti vertailukelpoisena tuottaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus viralliset työttömyysluvut maakuntatasolla.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 24.11.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

 


Regional information