Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralernas klimatroll är en viktig del av Finlands strävan efter kolneutralitet

NTM-centralerna har som en del av statens regionförvaltning en viktig roll för att främja klimatmålen. I NTM-centralernas klimatfärdplansarbete har man uppskattat att NTM-centralens uppgifter på något sätt anknyter till upp till 80 % av regionernas klimatutsläpp.

10 av de 14 åtgärdsområdena i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2022 anknyter till NTM-centralernas uppgifter. I fortsättningen strävar man efter ytterligare uppgiftsspecifik precision i beräkningarna samt ny information.

Ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi är en av prioriteringarna i strategin för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna. Genom detta förankras klimatarbetet övergripande till alla ansvarsområden inom närings- trafik- och miljöcentralernas uppgifter.

Klimatarbetet fortsätter i NTM-centralerna genom att utveckla de åtgärder som identifierats i klimatfärdplansarbetet och genom att aktivt delta i klimatarbetet i den egna regionen.

Läs mera

Mot omvandling av den offentliga sektorn – NTM-centralernas klimatroll är en viktig del av Finlands strävan efter kolneutralitet, NMT-centralens pressmeddelande 29.9.2021 (sttinfo.fi)