Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2040 asti ja käsittelee mm. infrastruktuurin kehittämiseen, palveluihin, viestintään ja rahoitukseen liittyviä asioita.

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelmassa on määritelty muun muassa pyöräilyn tavoiteverkko ja keskeisimmät kävelyalueet sekä niiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Kiteen kaupungin sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kunnan alueelle. Liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyen suunnitelmaan nostettiin monia pieniä ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, joilla parannetaan turvallisuutta muun muassa koulujen lähettyvillä sekä muissa yksittäisissä ongelmalliseksi koetuissa kohteissa.

Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä

Viisaan liikkumisen kehittämiselle asetettiin suunnitelmassa useita tavoitteita kuten arkiliikkumiseen kannustaminen ja esteettömyyden kehittäminen. Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä.  Toimenpiteitä suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa edistäen kaikkien kulkumuotojen yhteispeliä. Sujuvien matkaketjujen toivotaan houkuttelevan myös entistä enemmän pyörämatkailijoita nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä.

Kävelyllä ja pyöräilyllä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Maailman terveysjärjestö WHO:n HEAT-arviointityökalulla tehdyn laskelman mukaan kävely- ja pyöräilymäärien kasvattaminen 30 % toisi vuosittain 2,6 miljoonan euron säästöt. YK:n suosituksen mukaan kunnan liikenneinvestoinneista ja ylläpidosta vähintään 20 % olisikin sijoitettava jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen.

Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä. Kuvaaja Pia Ingber, Sitowise.
Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä. Kuvaaja Pia Ingber, Sitowise.

Vuorovaikutteisessa suunnitelman laatimisprosessissa osallistettiin niin asukkaita kuin viisaan liikkumisen edistämisen parissa työskenteleviä henkilöitä

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen kuntien kesken. Tavoitteet määriteltiin seudun yhteisessä virtuaalisessa työpajassa. Työn aikana toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin alueen asukkaiden ja vierailijoiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden kehittämistarpeista.

Kyselystä nousseita ongelmakohtia tarkasteltiin toimenpiteiden laatimista edeltävillä maastokäynneillä. Toimenpiteitä sekä niiden toteutusaikataulua ja vastuutahoja tarkennettiin kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä. Liikenneturvallisuustyöryhmät koordinoivat ja seuraavat toimenpiteiden toteutusta. Konsulttina työssä toimi pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy.

Raportti ja liitteet

Yhteystiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Esko Tolvanen
liikenneturvallisuusasiantuntija 
esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi

Kiteen kaupunki
Kari Siponen
tekninen johtaja
kari.siponen(at)kitee.fi

Tohmäjärven kunta
Oskari Mähönen
kuntatekniikan päällikkö/vt. rakennustarkastaja
oskari.mahonen(at)tohmajarvi.fi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Juha Korhonen
Liikennejärjestelmäasiantuntija
juha.korhonen(at)ely-keskus.fi

Rääkkylän kunta
Joni Rytkönen 
apulaisrakennustarkastaja
joni.rytkonen(at)raakkyla.fi

Sitowise Oy
Milla Talja
Projektipäällikkö
milla.talja@sitowise