Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kesän 2015 leväseuranta päättyi (Hämeen ELY-keskus)

Valtakunnallinen leväseuranta on päättynyt Hämeen 17 havaintopaikalla. Seurantajärvet, joilla levää havaittiin säännöllisesti, ovat pääosin samoja kuin aiempina vuosina. Yhdellätoista havaintopaikalla havaittiin kesän aikana sinilevää, mutta useimmiten sinilevän määrä oli vähäinen.  Neljällä paikalla levää havaittiin runsaasti joko yhden kerran tai useammin. Useimmin sinilevää tavattiin Loppijärvellä ja Vesijärven Mukkulan havaintopaikalla. Loppijärven kaikki esiintymät olivat vähäisiä ja Vesijärvelläkin Mukkulassa yhtä lukuun ottamatta. Loppijärvellä sinilevähavainnot tehtiin viikoilla 26 ja 29 – 37. Mukkulan rannalla sinilevää tavattiin viikoilla 28 - 37 ja vielä viikolla 39.

Vanhenevaa sinilevää alkaa yleensä kesäisin nousta veden pinnalle vasta Juhannuksen jälkeen. Pintaan nousun edellytyksenä on levän riittävä ikääntyminen ja heikkotuulinen sää.  Tänä vuonna kesä- ja heinäkuun tuulinen ja sateinen sää hillitsi sinileväkukinnan kehittymistä. Sinilevää alkoi nousta seurantapaikoilla pinnalle vasta heinäkuun loppupuolella. Yhteensä havaintoja tehtiin hiukan enemmän kuin edellisenä kesänä.  Tämä johtui lähinnä siitä, että Vesijärven seurantapaikoilla levää oli tänä kesänä pinnalla useammin ja koska Loppijärvi oli uutena seurantajärvenä mukana. Vuosia 2014 ja 2015 ei kuitenkaan voida verrata suoraan keskenään, koska havaintopaikoissa tapahtui muutoksia kesäksi 2015.

Muutamia havaintoja kesäkuun lopulla

Kesäkuun lopulla saatiin muutama yleisöhavainto ja näyte. Hämeenlinnan Alajärven ja Lopen Loppijärven seurantapaikalla havaittiin tuolloin hieman sinilevää, kun sää tyyntyi tuulisen jakson jälkeen. Kukinnat sekoittuivat kuitenkin pian takaisin vesimassaan.

Heinäkuu oli rauhallinen, havainnot runsastuivat vasta kuun lopussa

Heinäkuun alussa sinileviä havaittiin pinnalla vain muutamilla seurantapaikoilla ja yleisöhavaintojakin saatiin vain niukasti. Vanhenevaa sinilevää ei kohonnut pintaan, koska tuuli sekoitti levän vesimassaan. Heinäkuun lopulla oli muutama tyynempi päivä, joina ikääntyvää sinilevää nousi pinnalle. Sinileväkukinnat runsastuivat hetkellisesti ja viikolla 31 runsasta sinileväkukintaa havaittiin Orimattilan Mallusjärvellä sekä Hämeenlinnan Alajärvellä. Useilla muilla seurantapaikoilla sinilevää oli vähäisiä määriä. Tuuli sekoitti kuitenkin runsaat kukinnat nopeasti takaisin vesimassaan.

Elo- ja syyskuu

Elokuun alussa tuuli tyyntyi uudelleen ja viikolla 33 Vesijärvellä Mukkulassa ja Kalmarinnalla Asikkalassa sekä Mallusjärvellä Orimattilassa havaittiin runsaasti sinilevää. Ely-keskus sai runsaista esiintymistä myös muutaman yleisöhavainnon. Myöhemmin elokuussa sinilevää havaittiin viikoittain vähäisiä määriä Vesijärvellä Mukkulassa, Loppijärvellä, Mallusjärvellä ja Hattulassa Vanajaveden seurantapaikalla. Kuun viimeisellä viikolla Mallusjärvellä oli runsas esiintymä. Syyskuussa sinilevää tavattiin vielä vähäisiä määriä seitsemällä seurantapaikalla.

Kansalaiset toimittivat tänä kesänä ELY-keskukseen vain muutamia levänäytteitä.

Sinilevien pintaesiintymiä voi vielä syksyn aikana ilmaantua järviin, kun vesimassan syystäyskierto nostaa ravinteita pintaan levien käytettäväksi. Kylmä vesi ei ole este sinilevien runsaillekaan esiintymille. Hämeen ELY-keskus ottaa edelleen vastaan näytteitä ja ilmoituksia toimialueensa haitallisista leväesiintymistä.

 

Lisätietoja

Hydrobiologi Petri Horppila, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 182

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Regional information