Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Många kommuner i Nyland har fattat beslut om kommunplatserna för personer som beviljats internationellt skydd (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland har bett kommunerna i sitt område att meddela senast i slutet av april i vilken mån de kan i år erbjuda nya kommunplatser för kvotflyktingar och för personer som stannar i Finland genom asylförfarande. Åtminstone Pukkila, Raseborg, Ingå, Kyrkslätt och Sibbo har fattat beslut om att ta emot det antal flyktingar som NTM-centralen har föreslagit. Alla kommuner är skyldiga att ordna lagenliga tjänster för sina kommunmedlemmar, men man har berett sig på förhand på dem som fått kommunplats och kommunen ordnar en bostad för nykomlingen.

Positiva nyheter väntas också från Träskända, Tusby, Vichtis och Nurmijärvi. Några kommuner har bett om förlängd tid för beslutsfattandet. Till exempel i Borgå fattar kommunfullmäktige beslut i maj och ärendet bereds i enlighet med NTM-centralens förslag. En del av områdets kommuner har beslutat att de inte har möjlighet att ta emot flyktingar eller att de inte kan ta emot det föreslagna antalet. Därför borde man hitta mera bostäder och tjänster i de andra kommunerna.   

"Det lönar sig för kommunerna att komma ihåg att det trots arbetslösheten finns branscher som utan invandring skulle lida av brist på arbetskraft. Invandrarna medför också mångsidighet i kommunernas näringsliv", konstaterar direktör Petri Knaapinen.

I år har man i hela landet berett sig på ett behov av 10 000 kommunplatser, av vilka Nylands andel är 2819 personer. Det är frivilligt att bevilja kommunplatser. De stora kommunerna bereder sig på att ta emot de största antalet nykomlingar.

NTM-centralens mål är att få till stånd en mottagning som är planmässigt och omfattar flera kommuner. Det är till exempel lättare att rikta tredje sektorns insats till hjälparbete, när man vet om mottagningen i förväg. Man kan komma överens om samarbetet mellan aktörerna redan i kommunens integrationsprogram.

"Diskussionen om mottagningen av invandrare har varit livlig i kommunerna och till största delen saklig och vetgirig. I många kommuner har beredskapen för integrationen gått bra, när man väl har vågat sätta igång med arbetet", berättar Invandringschef Jaana Suokonautio.

Enligt den information som finns idag håller Pukkila och Helsingfors på att bilda familjegrupphem och det har funnits intresse också i andra kommuner. Detta har fått stöd, eftersom minderåriga som kommit ensam är speciellt utsatta, liksom även personer i nödläge som kommer som kvotflyktingar.   

Kommuner, som har ett integrationsprogram och som har slutit avtal med NTM-centralen om att ta emot flyktingar, får ersättning av staten för kostnaderna som mottagningen orsakar.

 

Ytterligare information:

Invandringschef Jaana Suokonautio, 0295 021 160 (borta 25.4-6.5)

specialplanerare Minna Kuivalainen, 0295 016 009

 

Målen för kommunplatser som NTM-centralen i Nyland föreslagit:

Askola: 9
Esbo: 469
Hangö: 15
Helsingfors: 795
Hyvinge: 111
Ingå: 13
Träskända: 98
Högfors: 16
Grankulla: 22
Kervo: 84
Kyrkslätt: 92
Lappträsk: 5
Lojo: 113
Lovisa: 36
Mörskom: 3
Mäntsälä: 49
Nurmijärvi: 100
Borgnäs: 9
Borgå: 119
Pukkila: 3
Raseborg: 68
Sibbo: 46
Sjundeå: 11
Tusby: 91
Vanda: 373
Vichtis: 69

Totalt: 2819


Regional information