Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan

Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar senast 1.9.2020, om avsikten är att fortsätta med torvutvinningen på området. NTM-centralen i Södra Österbottens guide "Uppgörande av miljötillståndsansökan för ett aktivt torvutvinningsområde som är mindre än 10 hektar" är till hjälp för producenterna när de gör upp tillståndsansökan.

Projektet "Förfarandet vid ansökan om miljötillstånd för torvutvinningsområden som är mindre än 10 ha" har finansierats av miljöministeriet och koordinerats av NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet har ordnat kurser för producenter på små torvutvinningsområden och även gjort en guide för ansökan om miljötillstånd. När projektet har avslutats bidrar förhoppningsvis guiden till att det lämnas in heltäckande tillståndsansökningar inom utsatt tid.

Miljötillståndsansökan bör omfatta bland annat uppgifter om vattenbehandling och tillståndet i vattendraget nedströms samt ett förslag till utsläpps- och vattendragskontroll för torvutvinningen. Det är bra att göra upp tillståndsansökan i god tid och samarbete med andra tillståndssökanden kan spara på kostnaderna. Exempelvis inom vattendragskontrollen är det bra att försöka ordna samkontroll.

"I miljötillståndspliktig verksamhet förutsätts i regel effektiverad vattenbehandling. Det lönar sig att satsa på planering och byggande av fungerande vattenbehandling, eftersom det är besvärligt att ändra behandlingen i efterskott", konstaterar projektkoordinator Ari Koski från NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ansökan om tillstånd är aktuellt för alla torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar, vilka har varit i bruk när den nya miljöskyddslagen trädde i kraft år 2014 och avsikten är att verksamheten fortsätter yrkesmässigt. Utvinningen kan fortgå medan tillståndsansökan är anhängig, men på ett eventuellt utvidgningsområde får utvinning inte förberedas före miljötillståndet har vunnit laga kraft.  Enligt den gamla miljöskyddslagen fordrades i regel inte miljötillstånd för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar.

Guiden finns elektroniskt på webbtjänsten Doria:

Mer information:

  • Projektkoordinator Ari Koski, 0295 027 350, ari.koski@ntm-centralen.fi

Regional information