Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sysselsättningsöversikt december (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Arbetslösheten på högre nivå än på över ett decennium.
  • Landskapet Österbotten var det enda landskapet som hade en arbetslöshetsgrad under tio procent.
  • Arbetslösheten bland service- och försäljningspersonal ökar nu mest kvantitativt sett.
Läs hela översikten här.

Regional information