Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Investeringsstöd till spetsprojekt för energi

Regeringen godkände i dag statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik. Stödordningen hänför sig framför allt till regeringens spetsprojekt 1, "Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt", under området "Bioekonomi och ren teknik".

Läs mera:

 

 


Regional information