Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nu finns det potential på marknaden i Indien (NTM-centralen i Österbotten)

NTM-centralen i Österbotten ordnade 2.3. ett informationsmöte för företag intresserade av den indiska marknaden. I det ingick ett omfattande infopaket om situationen i Indien och dess potentiella marknader.

Vid informationsmötet fanns med Finpros Leena Österberg med direkt videoförbindelse från Indien samt andra Finpros representanter i Indien, vilka bl.a. berättade om marknaden i Indien på allmän nivå och om möjligheterna inom de olika branscherna. De gav också råd om hur man kommer in på den indiska marknaden. På informationsmötet fick man en äkta kontakt med Indien, när man fick lyssna på vasaföretaget Kilkanen Oy:s tillväxtberättelse på den indiska marknaden.

Österbottens Team Finland-koordinator Vesa Kojola samt Viexpos verkställande direktör Håkan Forss gav information om Team Finlands serviceutbud när det gäller internationalisering och tillväxt.

Indien är för tillfället en så intressant exportmarknad, att de regionala Team Finland -aktörerna NTM-centralen, Tekes och Viexpo samt Vasaregionens Utveckling Ab och Handelskammaren fortsätter att planera exportmöjligheterna under våren. I fokus finns speciellt Vasas energikluster.

 

 

Ytterligare information ges av:

  • Österbottens NTM-centrals överdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650, kaj.suomela(at)ntm-centralen.fi
  • Team Finland-koordinator för Österbotten Vesa Kojola, tfn 0295 028 579, vesa.kojola(at)tekes.fi

Regional information