Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för april (NTM-centralen i Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 9 %.
  • Arbetslöshetsgraden i Österbotten är 4 procentenheter lägre än i hela landet.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under april månad 354 nya lediga arbetsplatser fler än i fjol.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i Vasaregionen.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest bland åldersgrupperna 25-29-åriga och 60-64-åriga.
  • I början av året har arbetslösheten bland män minskat snabbare än bland kvinnor.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade fortsättningsvis.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf


Regional information