Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Turistprojekt i glesbygden beviljades cirka 3,4 miljoner euro i understöd

NTM-centralen har beviljat sammanlagt cirka 3,4 miljoner euro i understöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glesbebyggda områden (HAMA). Sammanlagt 35 projekt fick understöd. Projektens genomsnittliga understöd var cirka 96 600 euro.

Under två skilda ansökningsperioder mottogs 118 projektansökningar och det ansökta understödet uppgick till sammanlagt 12 miljoner euro. Projektstöd ansöktes för att bland annat fördjupa kompetens, bygga nätverk, produktutveckling, digitalisering, utredningar och kartläggningar samt strategiarbete.

Det är också möjligt att delta i projekten i efterhand som nyttohavare. Om projektets verksamhet tillgodoser ditt företags, din förenings eller din kommuns behov i ett glest bebott område ska du kontakta projektledaren direkt. Mer information om projekten finns på Lapplands NTM-centrals webbplats under projektkorten. Projektkorten kommer att publiceras i takt med att de finansierade projekten inleds.

Mer information om projekten

Läs mera

Turistprojekt i glesbygden beviljades cirka 3,4 miljoner euro i understöd (NTM-centralens meddelande 7.12.2022)