Navigeringsmeny
EU-rahoitus - Euroopan rakennerahastot 2021 - 2027 - ingressi sv

Europeiska strukturfonder 2021 - 2027

logo: Europeiska unionen

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027  – strukturfondsprogrammet för Finland

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder. Avsikten är att den nya programperiodens ansökningstid börjar under januari 2022. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

Finansiering för SMF Företag - fråga experten: 0295 024 800
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15

Vill du ha hjälp med internationalisering, finansiering eller kompetensutveckling?
Fyll i formuläret - en expert från Team Finland -nätverket kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. 

Kontaktbegärän (team.finland.fi) 

 


Regional information