Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ansökningstiden för stöd enligt programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens har börjat

Inom programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens kan man ansöka om understöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax mellan 8.2–29.4.2022. Det totala understödet som erbjuds är cirka 2 miljoner euro. Ansökan är riksomfattande. 

I projektansökan finansierar man utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, den affärsverksamhet som grundar sig på den samt internationaliseringen.

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

  1. Skapa och utveckla samarbetet mellan aktörerna inom vattenbranschen
  2. Främja aktörernas förutsättningar att delta i internationell verksamhet inom vattenbranschen
  3. Främja utveckling, testning eller internationalisering av lösningar inom vattenbranschen
  4. Kompetensen, tillväxten och förutsättningarna för internationalisering inom vattenbranschen stärks på andra sätt än de som avses i punkt 1–3

Mer information: