Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Haja-asutuksen jätevesisääntelyä lievennettiin - viranomaisia koulutetaan (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Haja-asutuksen jätevesisääntelyä muutettiin huhtikuun alussa voimaan tulleilla lainsäädännön muutoksilla. Tehdyt lievennykset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Muutoksilla ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin. Kiinteistöä rakennettaessa, sinne on edelleen toteutettava puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely.

Herkät alueet kuntoon

Ranta- ja pohjavesialueilla on nyt reilut kaksi vuotta aikaa laittaa järjestelmät kuntoon. Muilla alueilla kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa vasta suurempien remonttien yhteydessä.

Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ei kuitenkaan tarvitse alkaa suunnitella jätevesijärjestelmänsä uusimista. Muutostöiltä välttyvät pääsääntöisesti kiinteistöt, joilla on vähäinen vedenkäyttö (kantovesi) ja kuivakäymälä (huussi). Lisäksi kunnostusta ei tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä. Myös ikävapautus on edelleen voimassa.

Neuvontaa tarjolla

Ajantasaisista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista on saatavissa kattavasti suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Varsinais-Suomen alueella apuna toimii Valonian vetämä neuvontahanke Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU) ja Satakunnan puolella neuvoja jakaa Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry;n yhteishanke Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES).

Lainsäädännön muutokset ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä myös viranomaisten ja muiden alan toimijoiden keskuudessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus yhdessä Lounais-Suomessa toimivien jätevesineuvontahakkeiden kanssa järjestää Laitilassa 18.5.2017 koulutuksen, jossa jaetaan alueen toimijoille hajajätevesitietoa. Tilaisuuteen on tulossa paikalle yli 90 osallistujaa.

Lisätietoja saa hajajätevesineuvontahankkeilta tai paikan päältä luennoitsijoilta. Lounastauon yhteydessä on mahdollisuus haastatella päivän puhujia.

Katariina Yli-Heikkilä, Valonia, p. 040 552 2369
Henna Ryömä, Pyhäjärvi-instituutti, p. 044 034 4058
Katja Helenius, Satafood Kehittämisyhdistys ry, p. 044 516 3515
Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 050 433 9912

Hajajätevesilainsäädännön koulutustilaisuus viranomaisille Laitilassa 18.5.2017, materiaalit (valonia.fi)
 


Regional information