Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Slopandet av fossil uppvärmning stöds i fortsättningen i större utsträckning – för den som byter från gasuppvärmning lönar det sig ännu att ännu vänta med renoveringen

Vid regeringens ramförhandlingar och i ministerarbetsgruppen för beredskap fastställdes den 7 april att de som byter bort fossil uppvärmning ska beviljas stöd med ett nytt anslag på 72 miljoner euro. Det finns planer på att NTM-centralens understöd till dem som avstår från oljeuppvärmning i fortsättningen också ska beviljas dem som byter ut gasuppvärmning. Dessutom skulle fjärrvärme återgå till att bli ett ersättande uppvärmningssystem som berättigar till understöd. Riksdagen beslutar om finansieringen i tilläggsbudgeten.

Utbytet av fossila uppvärmningsmetoder påskyndas genom att man till de understöd som betalas för renoveringar av uppvärmningssystem anvisar ett tilläggsanslag på sammanlagt 72 miljoner euro för åren 2022–2023. Dessutom kommer tillämpningsområdet för understödet som erbjuds småhusägare som byter ut oljeuppvärmning att utvidgas.

Målet är att man i fortsättningen också kan få stöd för att avstå från fossil gasuppvärmning, det vill säga i praktiken för att byta ut naturgasuppvärmning mot en mer hållbar uppvärmningsform.

Tilläggsanslagen för 2022 kommer att framläggas i tilläggsbudgeten. Riksdagen fattar eventuellt i juni beslut om tilläggsbudgeten.

"Vi förbereder oss på att öppna en understödsansökan för dem som byter bort gasuppvärmning så snart som möjligt efter att finansieringen har säkerställts. Det är ännu oklart om man kan få understöd retroaktivt, så det lönar sig för dem som planerar att byta ut gasuppvärmning att ge sig till tåls en stund och vänta på mer information", rekommenderar gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland behandlar ansökningarna om understöd för hela landet.

De som byter från oljeuppvärmning till fjärrvärme kan redan lämna in ansökningar – finansieringen kräver ännu riksdagens godkännande

Med hjälp av de nya nationella anslagen skulle både olje- och gasuppvärmning kunna bytas ut mot fjärrvärme. Fjärrvärme har varit en av de uppvärmningsformer som tidigare har stötts, men nuvarande anslag från EU:s återhämtningsinstrument har inte kunnat beviljas för fjärrvärme.

"De som byter från oljeuppvärmning till fjärrvärme kan lämna in understödsansökningar, men vi kan inte bevilja understöd förrän riksdagen har beslutat om tilläggsbudgeten och de nya anslagen", konstaterar Heikkilä.

Vid ramförhandlingarna har man också förberett sig på att avsevärt öka resurserna för behandlingen av ansökningar.

Aktuell information om understödsvillkoren, nuvarande anslag och kommande ändringar i understödet finns på NTM-centralens webbplats:

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Läs mer

Ta kontakt

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16)

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi