Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Europeiska globaliseringsfondens finländska webbsidor har öppnats! (ELY-centralen i Nyland)

I Finland pågår två EGF-projekt för personer som blivit uppsagda av Nokia och Nokias underleverantörer. Nu får projekten stöd av en egen webbplats på adressen www.egr.fi, där man berättar om fondens verksamhet och informerar om aktuella tjänster.

Med fondens hjälp främjas sysselsättningsmöjligheter för personer som blivit uppsagda till följd av globaliseringen. De arbetssökande erbjuds stöd för jobbsökning, utbildning och företagande. Fondens stöd gör det möjligt att sätta in den preciserade tjänsten snabbt och effektivt.

I Finland utgörs projektens målgrupp av de personer som blivit uppsagda av Nokia och företag med en koppling till Nokia. Projekten gäller t.ex. de personer som våren 2012 sades upp vid Nokias fabrik i Salo samt de personer som sades upp i slutet av 2012 och början av 2013 i Salo, Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Målgruppen består av sammanlagt 5500 personer och projektens budget uppgår till sammanlagt 30,3 miljoner euro.

Webbsidorna betjänar såväl fondens målgrupp och arbets- och näringsförvaltningens sakkunniga som samarbetspartnerna.

Bekanta dig med fonden och dess tjänster i Finland på adressen: http://www.egr.fi


Regional information