Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu leviä juhannusviikolla (Etelä-Savo)

Valtakunnallisen levähaittaseurannan Etelä-Savon kohdejärvillä ei ole toistaiseksi havaittu sinilevää tai muita haitallisia leväesiintymiä. Viileät säät ovat pitäneet leväkasvun alhaisena. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen, sillä leväesiintymät alkavat lisääntyä yleensä vasta kesä-heinäkuun vaihteessa ja heinäkuun alkuviikkoina vesien ja ilmojen lämmetessä.

Järvissä on esiintynyt jonkin verran havupuiden siitepölyä, mikä näkyy veden pinnalla kellertävänä kalvona ja rannoilla kellertävänä kasaumana.

Vesien lämpötilat olivat koko toukokuun ajan ja kesäkuun alussa selvästi keskimääräistä alhaisempia. Juhannusviikolla vesien lämpötilat ovat nousseet lähelle keskimääräistä tasoa.

Levätilannetta seurataan säännöllisesti

Etelä-Savon levätilannetta seurataan tänä kesänä säännöllisesti 11 järvikohteella. Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin.

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan viikoittain torstaisin.

Älä ui levävedessä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209
Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233


Regional information