Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

NTM-centralernas överdirektörer har utnämnts

Statsrådet utnämnde den 20 november överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentraler för fem år, för tiden 1.1.2015–31.12.2019.

Till överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentraler utnämndes:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: Mika Soininen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Pekka Häkkinen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland: Pekka Savolainen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland: Leena Gunnar
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland: Kari Pääkkönen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland: Juha S. Niemelä
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland: Pirkko Saarela
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten: Kaj Suomela
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen: Ari Niiranen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten: Matti Räinä
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax: Kari Virranta
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland: Rita Piirainen

Uppgifterna som överdirektörer för NTM-centralerna i Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland har tillsatts tidigare, så dessa ledigförklarades inte.

Överdirektören ansvarar för resultaten av verksamheten vid NTM-centralen och för uppnåendet av centralernas gemensamma resultatmål. Vid NTM-centralerna arbetar personal inom tre ansvarsområden: ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur samt ansvarsområdet för miljö och naturresurser.

Läs mera:


Regional information