Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralen kontrollerade avfallstransporter i samarbete med polisen (NTM-centralen i Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland kontrollerade avfallstransporter på vägarna i samarbete med polisen tisdagen den 24 maj. Det fanns totalt sex kontrollpunkter, tre i Åbo- och tre i Björneborgsområdet. I samband med en normal trafikkontroll av den tunga trafiken kontrollerades de föreskrivna dokumenten i fordon för avfallstransport. Ur dokumenten framgår bland annat rätten att transportera avfall inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Egentliga Finland som föraren eller det bolag som han eller hon representerar har.

Under den skärpta övervakningen stoppades i Åbo 48 och i Björneborg 15 fordon för avfallstransport. I över hälften av de kontrollerade fordonen observerades brister i dokumenten. Antingen var de inte med eller så stämde inte transporten överens med transportdokumenten. Enligt polisens erfarenhet hade chaufförerna dålig vetskap om föreskrivna dokument för avfallstransport och registreringsskyldigheten. Det upptäcktes även några obundna laster och fordon i dåligt skick. NTM-centralens övervakare var överraskade över den stora ovetskapen om bestämmelserna gällande avfallstransporter. Utgående från denna erfarenhet kommer informationen till transportbolagen snabbt att ökas. Samarbetet med polisen fungerade utmärkt och det kommer att fortsätta i framtiden.  

Det uppstår miljoner ton avfall i Egentliga Finland och Satakunta i året

Vederbörlig avfallshantering skyddar miljön mot skadliga ämnen och nedskräpning och utnyttjande av avfallsmaterial minskar användningen jungfruliga råvaror. Genom att övervaka avfallstransporterna kan man säkerställa att avfallet som uppstår transporteras till rätt ställe för vidarebehandling och främja att materialen returneras till omloppet.

I Egentliga Finland och Satakunta uppstår årligen 350 000 ton kommunalt avfall, av vilket cirka 250 000 ton är hushållsavfall. Detta är endast en bråkdel av avfallet som produceras av industrin, som är cirka 2,6 miljoner ton per år. Trots att en del av industrins avfall utnyttjas redan där det uppstår, till exempel som energi, transporteras största delen bort för att bli utnyttjat. År 2011 transporterades cirka 1,9 miljoner ton av avfallet som industrin producerat till ett annat ställe för vidarebehandling. Från Egentliga Finland och Satakunta exporterades 2011 cirka 116 000 ton avfall, vilket är en tredjedel av allt avfall som exporteras.

Hundratals avfallstransporter rör sig varje dag på våra vägar

I en komprimerande sopbil som transporterar kommunalt avfall ryms beroende på avfallstyp cirka 10 ton avfall. En avfallsbil med släpvagn, fylld med avfall, kan däremot transportera cirka 30-40 ton avfall per last beroende på avfallstyp. Att transportera allt avfall som uppstår i Egentliga Finland och Satakunta kräver uppskattningsvis tusentals transporter årligen och hundratals transporter dagligen.

I Egentliga Finlands NTM-centrals avfallshanteringsregister finns cirka 400 registrerade förare

En aktör som transporterar avfall yrkesmässigt bör vara registrerad i avfallshanteringsregistret som NTM-centralen för, där det bland annat antecknas vilket slag av avfall aktören transporterar. Enligt avfallslagen ska avfallstransportören ha med sig ett utdrag ur avfallshanteringsregistret och det ska på begäran visas upp för myndigheten.

Ytterligare information om övervakningskampanjen och avfallstransporterna finns på webben (på finska):

Ytterligare information

Om kampanjen:
Maria Hughes, maria.hughes@ely-keskus.fi, 0295 023 030

Om avfallstransporternas övervakning och avfallshanteringsregistret:
Marja-Riitta Koivisto, marja-riitta.koivisto@ely-keskus.fi, 0295 022 881
 

(Bilder: Saila Porthen och Anu Lillunen, NTM-centralen i Egentliga Finland)


Regional information