Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskuksen kautta Lappiin yli 16 miljoonaa euroa kesä-elokuussa (Lapin ELY-keskus)

ELY-keskus rahoitti Lappiin kesä-elokuussa 178 hanketta, joihin se myönsi tukea yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa sekä teki 19 hankintaa yhteensä 5,2 miljoonan euron edestä. 

Tukisummaltaan suurin hanke on Ylitornion keskustan kehittäminen (1 247 000 €), jossa uusitaan Alkkulanraittia välillä Viskaalinmäki-Peränportti noin 1,5 kilometrin matkalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja saavutettavuutta sekä edistää pk-yritysinvestointeja toteutusalueella. Samalla poistetaan Ylitornion keskustan liikenteellisiä ongelmakohtia ja lisätään liikenneturvallisuutta. Lapin ELY-keskuksen yhteistyössä Ylitornion kunnan kanssa toteuttamassa hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väylät ajorataa kaventamalla tien molemmille puolille sekä tehdään tielle korotettuja suojateitä ajonopeuden hidastamiseksi.

Edellä mainittuun Ylitornion keskustan kehittämishankkeeseen liittyy myös tarkastelujakson mittavin ELY-keskuksen hankkima urakka (2 156 615 €) Napapiirin Kuljetus Oy:ltä.

Muita tukimäärältään suurimpia hankkeita ovat Lomakylä Kakslauttanen Oy:n elämyskokonaisuutta vahvistava Kolmannen sukupolven lasi-iglut -hanke (999 800 €) sekä Lapin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama KaiVi – Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö -hanke (754 680 €). KaiVi-hankkeessa kehitetään kaivoskoulutuksen sisältöä, menetelmiä ja saavutettavuutta tuomalla innovatiivisia opetusmenetelmiä kaivosalan opetukseen sekä edistetään eri tekniikan alan osaajien kaivosalan osaamista ja työllistymistä kaivosalalle.

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:
ELY-keskuksen Lappiin myöntämä rahoitus
Lapin ELY-keskuksen hankinnat

Lisätietoja rahoituskatsauksesta:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103, [email protected]
Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122, [email protected]

Lisätietoja rakennerahastojen rahoituksesta:
Rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150  [email protected]

 

      

 


Regional information