Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Samrådet om vattenvården och planerna för hantering av översvämningsrisker

Samrådet om vattenvården

God vattenstatus garanterar att vi får tryggt dricksvatten och att vattnet kan användas för rekreation och fiske, samtidigt som den biologiska mångfalden i vatten tryggas. För att uppnå god vattenstatus har närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM‑centralerna) tillsammans med samarbetsinstanser berett förslag till vattenförvaltningsplaner för olika områden i Finland. Alla kan påverka planerna under det samråd som ordnas mellan den 1 oktober 2014 och den 31 mars 2015.

 

Samrådet om planerna för hantering av översvämningsrisker

I samband med samrådet om vattenvården ordnas också samråd om planerna för hantering av översvämningsrisker. Man kan bekanta sig med planförslagen på webben  samt i de kommuner som publicerat en kungörelse om samrådet på sina anslagstavlor. Man kan ge respons till NTM-centralerna via webbtjänsten på en elektronisk blankett eller genom att skicka e-post eller brev till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också delta i diskussionen och ge respons via webbtjänsten Dinasikt.fi. De kommentarer som lämnas in gås igenom och sammanfattas. Responsen utnyttjas då de slutgiltiga planerna görs upp. Statsrådet godkänner vattenförvaltningsplanerna i december 2015.

 

 

Regionala meddelanden

Södra Österbotten:

På finska:Regional information